Chhī Iûⁿá Chiok Hósńg | #Kangsiong

by O͘màmà

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 4 goe̍h 20, Pài 3
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 3 goe̍h 30, Pài 3

Mama Team Up Chng, Tâipak Sintek bógí katêng tī Chngthâu tōa chi̍pha̍p.
Sintek Chngthâu ūkàu hósńg, koh ēsái chhī iûⁿá.

2 chiah aBêng chhī iûⁿá chhī kah chiok hoaⁿhí, m̄koh bô hip tio̍h siōng chiâⁿ bô chhái.
Ittēng ài koh khì.

Ta̍k pài 3 lóng sī bógí ji̍t ŏ͘! Sintek ê hiongchhin kóaⁿkín khì!

You may also like

Leave a Comment