Ti̍tti̍t Kóng | #10

by O͘màmà

直直講|#10

🦄Siá/Tâioânōe kap Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 13, Lépài 
🐕E̍k/BIÁN!

Ti̍tti̍t kóng~ Choa̍ttùi lú kóng lú liàntńg~

直直講~絕對愈講愈厘返~


Ū Tionggí ê Goânpán / 有中語 ê 原版:

https://bit.ly/33WAkPK

You may also like

Leave a Comment