Tâigí Poa̍h Kámchêng | Gínná Khaikáng | #Kangsiong

by O͘màmà

台語 Poa̍h 感情|囝仔開講|#工商

🦄Siá/Tiongkokōe/SióNgá tī 2016 nî 3 goe̍h 25, Pài 5
🐕E̍k/Tâioânōe/Jūn tī 2022 nî 2 goe̍h chhe 2, Pài 3

Pài 5 cháisî 10:15 gínná sòaⁿténg Tâigí khaikáng

拜五早時 10:15 囝仔線頂台語開講

Bāngliān / 網鍊:***


Tionggí goânbûn / 中語原文:

https://bit.ly/3Gf8DyZ

You may also like

Leave a Comment